En-portion

Enportionsförpackningar från Carolines Kök. Packade i en skyddad och kontrollerad fabriksmiljö (syret borttaget). Allt enligt gällande regelverk för livsmedelsproducenter. Hållbarhet ca två veckor.